¿Qué es dixit?

Dixit és una associació que neix de la idea d’oferir informació d’actualitat, però degudament contextualitzada. Som de l’opinió que el coneixement científic en totes les seves facetes ha d’estar al servei de la societat i que aquest es pot oferir d’una forma propera i accessible i no per això estar exempt de rigor. Estem convençuts que els avenços científics i tècnics s’han de comunicar d’una manera en la qual tinguin cabuda no només les dades més tècniques sinó també el context on s’han obtingut i les repercussions reals que poden tenir per a la societat.

Al web oferim continguts exclusius (sota llicència Creative Commons, que permet la seva reproducció sempre que es respecti el text original i es citi a Dixit Ciència i l’enllaç original) així com col·laboracions que realitzem amb altres mitjans com  l’agència Sinc, el diari El País o el Heraldo de Aragón, entre d’altres.

Perquè la ciència, en totes les seves vessants, també és cultura i perquè, degudament tractada, també és enormement atractiva.