De ‘ciència i societat’ a ‘ciència en societat’

La ciència no només ens fa més coneixedors del món que ens envolta. També qüestiona contínuament el que sabem, és una font inesgotable de riquesa econòmica i cultural per a la comunitat i per funcionar requereix de la col·laboració de tots i cadascun dels seus estaments.

La ciència no només ens fa més coneixedors del món que ens envolta. També qüestiona contínuament el que sabem, és una font inesgotable de riquesa econòmica i cultural per a la comunitat i per funcionar requereix de la col·laboració de tots i cadascun dels seus estaments.

Els seus valors són alhora romàntics i democràtics. Per exemple, les opinions d’un doctorand poden tenir la mateixa força que les d’un catedràtic consolidat perquè en ciència no val res que no es pugui provar, o dit d’una altra manera, les teories són vigents mentre no es demostri el contrari.

Segueix llegint a 50×7.com

mm

Publicat per Marta Palomo

Investigadora postdoctoral y periodista científica